N.K.S. Grefsenlia AS er ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø.

Hva betyr ISO-sertifisering for N.K.S. Grefsenlia AS? Å bli ISO-sertifisert vil si at N.K.S. Grefsenlia AS er blitt revidert av en uavhengig tredjepart. ISO-9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitet og kvalitetsledelse. Fundamentet for dette handler i hovedsak om kontinuerlig forbedring, men baserer seg også på kundekrav og kvalitet. Vi jobber konstant med å…

Les mer

Avdeling Huntington feirer 10 år!

Vi feirer 10 års jubileum! N.K.S. Grefsenlia opprettet 1. mars 2012 en avdeling for pasienter med Huntington sykdom. I dag feiret vi med med bløtkake, taler og diktlesing. Avdelingen består av: • Døgnavdeling med 10 plasser. • Dagsenter for brukere som fortsatt bor hjemme. Vi inngår driftsavtaler med bydeler i Oslo og kommuner i hele…

Les mer

Huntington Disease Awareness Month

Denne måneden har vi markert «Huntington Disease Awareness Month” Vi har kost oss med kake og kaffe, og vi  presenterte kunstprosjektet vårt til alle sykepleierne og ledelsen ved Grefsenlia. Kulene har vi malt og hengt opp i pergola, og vil forhåpentligvis glede oss gjennom hele sommeren. Maleriet har vi laget sammen, både pasienter, sykepleiere og…

Les mer

Informasjon til henviser

Ved NKS Grefsenlia alderspsykiatriske avdeling vurderer vi nye henvisninger som vanlig. På grunn av smittevernhensyn kan vi benytte telefon-/videokonsultasjoner når det er hensiktsmessig, og i enkelte tilfeller kan også hjemmebesøk være et alternativ. Innleggelse vurderes i enhver sak utfra forventet nytte, alvorlighet av tilstanden og risiko for alvorlig forløp ved eventuell smitte. Alle pasienter blir…

Les mer

Smittevern

Kjære pårørende og andre besøkende!   7. november informerte etatsdirektør Helge Jagland i sykehjemsetaten om at smittetrykket i Oslo er høyt, og at vi i fellesskap må gjøre en innsats for å beskytte våre pasienter på institusjoner og sykehjem. Vi ber derfor alle besøkende om å være ekstra forsiktige når dere besøker våre pasienter. Hold…

Les mer