Smittevern

Kjære pårørende og andre besøkende!

 

7. november informerte etatsdirektør Helge Jagland i sykehjemsetaten om at smittetrykket i Oslo er høyt, og at vi i fellesskap må gjøre en innsats for å beskytte våre pasienter på institusjoner og sykehjem.

Vi ber derfor alle besøkende om å være ekstra forsiktige når dere besøker våre pasienter. Hold god avstand, ha god håndhygiene og ikke kom på besøk om du eller noen i din nære krets har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet og/ eller er i karantene.

Dersom du i de siste 10 dager har vært nærmere enn 1 meter til andre enn dine husstandsmedlemmer, bør du utsette besøket på Grefsenlia i 10 dager. Eksempler på dette er om du har vært i middagsselskap, sittet ved samme bord, eller vært i taxi med andre.

Alle besøk må avtales på forhånd. Det brukes en sjekkliste for å sikre at smittevernreglene overholdes, som gir råd og veiledning, samt for å finne individuelle løsninger for besøkende der det er behov.

Vi vet at dette er krevende for dere alle, men vi jobber aktivt med å hindre smittespredning.

Minner igjen om at avstand er vårt aller beste tiltak.

 

Mvh

Gry Hall

Administrerende Direktør