Fast stilling som sosionom i 100% stilling, dagtid

Tiltredelse etter avtale

Vi har nå ledig en 100% fast stilling som sosionom ved Alderspsykiatrisk avdeling.

Alderspsykiatrisk avdeling er en åpen døgnavdeling med 16 sengeposter på spesialisthelsetjenestenivå. Vi tilbyr utredning og behandling av pasienter over 65 år med sammensatte psykiatriske, kognitive og somatiske lidelser. Inntaksområdet er hele Helse Sør-Øst, og vi samarbeider tett opptil andre alderspsykiatriske miljøer. Sosionom arbeider i tverrfaglig team bestående blant annet av psykiater, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleiere. Som sosionom er det viktig med faglig selvstendighet og gode samarbeidsevner.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av behandlingsstrukturen ved å utføre oppgaver i tråd med behandlingens ulike faser.
 • Holde kontakt med pårørende, samarbeidspartnere og offentlige etater
 • Holde oversikt over eksternt hjelpeapparat
 • Legge til rette for at 1.linjetjenesten er varslet om planlagte utskrivninger og kartlegge behov for oppfølging fra 1.linjetjenesten i tverrfaglig team
 • Bistå pasientene med diverse søknader og timebestilling (knyttet til økonomi, bolig, tjenester)
 • Bidra til faglig utvikling og kvalitetssikring av sosialt arbeid i avdelingen
 • Delta i aktuelle interne, tverrfaglige pasient- og behandlingsarenaer

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid (sosionomutdanning) er et krav
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, og god fremstillingsevne
 • Har grunnleggende ferdigheter innen dokumentasjon og IT
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og organisering av helse- og sosialtjenester
 • Erfaring fra klinisk sosialfaglig arbeid er en fordel

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Du har interesse og engasjement innen psykisk helsevern for eldre
 • Du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljøer
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du har evne til å prioritere, planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med dine kollegaer
 • Du er løsningsorientert
 • Du er personlig egnet

 

 

Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Faglig kompetanseheving med interne og eksterne kurs og konferanser
 • Trivelige og dyktige kollegaer
 • Ansettelsesvilkår i henhold til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten VIRKE
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk (KLP)
 • Å være en del av en ideell virksomhet
 • Mulighet til å benytte treningsrom utenom arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter og tilgang til ladestasjon for el-bil
 • Gode velferdsordninger

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen på telefon 22091510 eller 22091529 til Steinar Sveum, fagsjef.
 
Søknad med CV sendes elektronisk: via e-post til: firmapost@grefsenlia.no

Søknadsfrist: 19. mars 2023

 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall