Avdeling Huntington

Sammen med pasienter, brukere og pårørende har vi opparbeidet erfaring, kunnskap og spesialkompetanse innenfor Huntington sykdom.

Grefsenlia_utsikt_balkong

N.K.S. Grefsenlia opprettet 1. mars 2012 en avdeling for pasienter med Huntington sykdom. Avdelingen består av:

  • Døgnavdeling med 10 plasser
  • Dagsenter for brukere som fortsatt bor hjemme

Vi inngår driftsavtaler med bydeler i Oslo og kommuner i hele østlandsregionen. For å søke plass må man henvende seg til den bydelen eller kommunen man tilhører.

Avdelingen består av et tverrfaglig team som består av: Sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, logoped, somatisk lege og psykiater. Vi samarbeider med spesialist knyttet til Avdeling for Medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus.

Vi tilbyr

Grefsenlia_Huntington

Siden er under utvikling så kontakt oss om det er noe du ikke finner her.

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall