N.K.S. Grefsenlia AS er ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø.

Hva betyr ISO-sertifisering for N.K.S. Grefsenlia AS?

Å bli ISO-sertifisert vil si at N.K.S. Grefsenlia AS er blitt revidert av en uavhengig tredjepart.

ISO-9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitet og kvalitetsledelse. Fundamentet for dette handler i hovedsak om kontinuerlig forbedring, men baserer seg også på kundekrav og kvalitet.

Vi jobber konstant med å utvikle oss og gi bedre helsehjelp, og kjenner på et stort ansvar å sørge for den best mulige behandlingen til våre pasienter.

ISO-14001 er verdens mest anerkjente standard for miljø og miljøledelse. Alle bedrifter påvirker det ytre miljøet på ett eller annet vis, i større eller mindre gard. Vi i N.K.S. Grefsenlia AS har bestemt oss for å redusere denne belastningen med å ha fokus på vårt miljøengasjement og miljøarbeid.

Å være ISO-sertifisert betyr at vi oppfyller internasjonale standarder og vektlegger kontinuerlig forbedring.

ISO-1

N.K.S. Grefsenlia AS er ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø, det vil si vi er sertifisert innen ISO-9001 og ISO-14001. ISO-standardene har verdens mest anerkjente internasjonale standarder for blant annet kvalitetsledelse (ISO-9001) og miljøledelse (ISO-14001).

Posted in