Hvordan søke?

Avdeling psykiatri

Spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter direkte til behandlingsopphold hos oss. Fastlege må sende henvisning til rettighetsvurdering gjennom pasientens tilhørende DPS/alderspsykiatrisk poliklinikk.

 

Avdeling Huntington

For å få plass ved Huntingtonavdelingen må fastlege sende søknad til Bestillerkontoret i bydel/kommune.
Bestillerkontoret fatter så vedtak om opphold/dagtilbud før det deretter blir inngått kontrakt mellom bydel/kommune og N.K.S. Grefsenlia AS.

 

Avdeling Mestringstiltaket

N.K.S. Grefsenlia AS har inngått rammeavtale med Velferdsetaten. Det er bydelen man bor i som er ansvarlig for å fatte vedtak om bo- og omsorgstjenester hos oss. Når vedtak er på plass inngås leieavtale med Grefsenlia. Det er ikke mulig å inngå direkte leieavtale om bo- og omsorgs­tjenester med N.K.S. Grefsenlia AS.

For mer informasjon ta kontakt på telefon 22 09 15 10 eller e-post: firmapost@grefsenlia.

Grefsenlia_hage_trapp

Rettigheter

https://helsenorge.no/rettigheter

Pasientrettighetsloven

Helsepersonelloven

www.helsenorge.no

 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og noe virksomheten tar på alvor. Pasientrettighetsloven og Helsepersonelloven slår fast at brukerne av tjenester har rett til informasjon, innflytelse og medvirkning av tjenester de mottar.

Brukermedvirkning skal skje på flere nivå, og nivåene reguleres av ulike lovverk.

 

  1. Individnivå
  2. Tjeneste-/ systemnivå
  3. System- / politisk nivå

 

Viktige momenter ved brukermedvirkning

  • Å bli tatt på alvor
  • Å bli behandlet med respekt
  • Å føle tillitt og trygghet
  • Å få hjelp når behovet er der

 

Brukermedvirkningen kan bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av så vel generelle som individuelle tjeneste- og behandlingstilbud.

Brukermedvirkning er et virkemiddel for utvikling av gode tjenester, og beboere/pasienters tilbakemelding er av stor betydning. Virksomheten har flere fora for beboeres/pasienters deltakelse og tilbakemeldinger, herunder:

 

Forslagskasse

De enkelte avdelingene har forslagskasse der beboere/pasienter/pårørende kan levere inn ønsker og forslag til endringer. Forslagskassen gir beboer/pasient mulighet til medvirkning under sitt opphold ved virksomheten.

 

Brukerundersøkelse

Beboere/pasienter og evt. pårørende oppfordres til å svare på virksomhetens brukerundersøkelse. Deres tilbakemeldinger er viktig dokumentasjon på virksomhetens kvalitet og bidrag til arbeidet med kontinuerlig forbedringer.

 

Brukerutvalg:

Virksomhetens brukerutvalg kan nås ved skriftlig henvendelse i postkasse merket «Brukerutvalget» i inngangshallen, eller per post. De er også tilstede og tilgjengelig ved faste tidspunkt.

 

Pasient- og brukerombudet:

Pasient- og brukerombudet i aktuelt fylke kan bistå med informasjon, råd, veiledning om rettigheter og gi bistand ved klage.

 

Kontroll

Hvordan virksomheten benytter kvalitetssystemet dokumenteres årlig ovenfor virksomhetens styre i henhold til styrets årsplan.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Grefsenlia_ansatte

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall