Mestringstiltaket

Mestringstiltaket er et heldøgns omsorgstilbud for voksne personer med psykiske lidelser.

gl-451

Hvordan bli beboer

N.K.S. Grefsenlia AS har inngått rammeavtale med Velferdsetaten. Det er bydelen man bor i som er ansvarlig for å fatte vedtak om bo- og omsorgstjenester hos oss. Når vedtak er på plass inngås leieavtale med Grefsenlia. Det er ikke mulig å inngå direkte leieavtale om bo- og omsorgs­tjenester med N.K.S. Grefsenlia AS. Kontakt oss på Mestrings­tiltaket for å få vite mer om hvordan du går fram, eller hvis du ønsker mer informasjon.

gl-224
gl-217

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall