Ressurssenteret Huntington

N.K.S. Grefsenlia AS er et regionalt Ressurssenter for Huntington sykdom, og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom blant helsepersonell i bydeler og kommuner på Østlandet. Det er etablert totalt 5 regionale Ressurssentre for Huntington sykdom i Norge.

Fagnettverk Huntington er en tilskuddsordning opprettet av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i 2009, hvor Helsedirektoratet er tilskuddsforvalter.

Formålet er å forbedre det kommunale pleie- og omsorgstilbudet for personer med Huntingtons sykdom og deres familier.Gjennom fag- og tjenesteutvikling, samt kunnskapsspredning skal Grefsenlia bidra til å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet for helsepersonell som har ansvar for pasienter i de siste faser av Huntingtons Sykdom på Østlandet.

Vi tilbyr;

  • Råd og veiledning per e-post og telefon fra ressurssenterets koordinatorer
  • Veiledning/ undervisning digitalt eller fysisk på deres arbeidsplass av ressurssenterets koordinatorer
  • Nettverkssamling på Grefsenlia med undervisning og/eller erfaringsutveksling innen utvalgte tema
  • Hospitering/ omvisning på Grefsenlia kan avtales med koordinator på ressurssenteret

 

 

Individuell konsultasjon med psykiater eller somatisk lege med lang erfaring innen huntington sykdom.

Vi tilbyr telefonkonsultasjon, samt har mulighet for å tilby individuell veiledning lokalt av psykiater og somatisk lege, herunder råd knyttet til psykofarmaka.

Målgruppen er primært sykehjemsleger, og andre leger som behandler Huntingtonpasienter på sykehjem eller sykehus.

Tjenesten er gebyrlagt.

Det er per tiden kort ventetid på tjenesten. Ta kontakt pr. telefon 22091510 eller e-post firmapost@grefsenlia.no for å avtale tidspunkt for konsultasjon.

 

Samarbeidspartnere;

Fagnettverket Huntington
Senter for Sjeldne Diagnoser
Landsforeningen for Huntington sykdom

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall