Ressurssenteret Huntington

N.K.S. Grefsenlia AS er et regionalt Ressurssenter for Huntington sykdom, og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom blant helsepersonell i bydeler og kommuner på Østlandet.

Ressurssenteret Huntington på N.K.S. Grefsenlia AS ble dannet som et resultat av at Fagnettverket Huntington fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å styrke kompetansen innen pleie- og omsorg for mennesker berørt av Huntington sykdom. N.K.S. Kløverinstutisjoner ledet dette arbeidet i samarbeid med Senter for Sjeldne DiagnoserLandsforeningen for Huntington sykdomog N.K.S. Olaviken. På bakgrunn av dette har det blitt etablert totalt 5 regionale Ressurssentre for Huntington sykdom i Norge.

 

 

 

Vi tilbyr;

  • Råd og veiledning per e-post og telefon
  • Veiledning/undervisning digitalt eller fysisk på deres arbeidsplass
  • Nettverkssamling med undervisning og/eller erfaringsutveksling innen utvalgte tema
  • Hospitering

 

 

 

Samarbeidspartnere;

Fagnettverket Huntington
Senter for Sjeldne Diagnoser
Landsforeningen for Huntington sykdom

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall