Ressurssenteret Huntington

N.K.S. Grefsenlia AS er et regionalt Ressurssenter for Huntington sykdom, og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom i bydeler og kommuner på Østlandet.

Ressurssenteret Huntington på N.K.S. Grefsenlia AS ble dannet som et resultat av at Fagnettverket Huntington fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å styrke kompetansen innen pleie- og omsorg for mennesker berørt av Huntington sykdom. N.K.S. Kløverinstutisjoner ledet dette arbeidet i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser, Landsforeningen for Huntington sykdomog N.K.S. Olaviken. På bakgrunn av dette har det blitt etablert 4 regionale Ressurssentre for Huntington sykdom i Norge.

 

Vi tilbyr

Generell informasjon og veiledning

Kompetanseutvikling

blant helsefagligpersonell i kommuner som har innbyggere med Huntington sykdom

Undervisning

lokalt og eksternt

Omvisning

av tilrettelagt utstyr og hjelpemidler

Utvikle kompetanse

rundt oppfølging av familier og oppfølging og råd til pårørende

Nettverksmøter

med undervisning innen utvalgte tema

Knytte kontakter

Fagnettverket Huntington
Senter for Sjeldne Diagnoser
Landsforeningen for Huntington sykdom
NKS Olaviken

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall