I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Vårt mål er å bidra med kunnskap, kompetanse, behandling og veiledning som gir økt mestring i hverdagen. Dette gjør vi gjennom våre verdier og holdninger, med fokus på respekt, forutsigbarhet, trygghet og engasjement.

 

Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Grefsenlia AS eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke.
Virksomheten leverer tjenester både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF, velferdsetaten og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

 

Styret

N.K.S. Grefsenlia AS ledes av et styre, oppnevnt av eier og ansatte. Administrerende direktør er Gry Hall.

Styret for N.K.S. Grefsenlia AS har tre medlemmer valgt av eier (Oslo fylke av N.K.S.) og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

 

Styret består av følgende representanter:

Steinar Marthinsen – leder
Toril Gulbrandsen – nestleder
Aage Westlie
Tove Taalesen
Friederike Tråsdahl

Tor-Junor Kringstad Vedde (vara)

Johannes Christensen(vara)

 

 

Kontaktinfo

Tlf: 22 09 15 10
Mail: firmapost@grefsenlia.no
Adr: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org.nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall

image001

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall