Avdeling Huntington feirer 10 år!

Vi feirer 10 års jubileum!
N.K.S. Grefsenlia opprettet 1. mars 2012 en avdeling for pasienter med Huntington sykdom.
I dag feiret vi med med bløtkake, taler og diktlesing.
Avdelingen består av:
• Døgnavdeling med 10 plasser.
• Dagsenter for brukere som fortsatt bor hjemme.
Vi inngår driftsavtaler med bydeler i Oslo og kommuner i hele østlandsregionen. For å søke plass må man henvende seg til den bydelen eller kommunen man tilhører.
Avdelingen består av et tverrfaglig team som består av: Sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, logoped, somatisk lege og psykiater. Vi samarbeider med spesialist knyttet til Avdeling for Medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus.
N.K.S. Grefsenlia AS er også et regionalt «Ressurssenter for Huntington sykdom», og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom blant helsepersonell i bydeler og kommuner på Østlandet.
Ressurssenteret ble dannet som et resultat av at «Fagnettverket Huntington» fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å styrke kompetansen innen pleie- og omsorg for mennesker berørt av Huntington sykdom.
N.K.S. Kløverinstutisjoner 
ledet dette arbeidet i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser,
Landsforeningen for Huntington sykdom og N.K.S. Olaviken. På bakgrunn av dette har det blitt etablert totalt 5 regionale ressurssentre for i Norge.
Vi feirer 10 års jubileum! N.K.S. Grefsenlia opprettet 1. mars 2012 en avdeling for pasienter med Huntington sykdom. I dag feiret vi med med bløtkake, taler og diktlesing. Avdelingen består av: • Døgnavdeling med 10 plasser. • Dagsenter for brukere som fortsatt bor hjemme. Vi inngår driftsavtaler med bydeler i Oslo og kommuner i hele østlandsregionen. For å søke plass må man henvende seg til den bydelen eller kommunen man tilhører. Avdelingen består av et tverrfaglig team som består av: Sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, logoped, somatisk lege og psykiater. Vi samarbeider med spesialist knyttet til Avdeling for Medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus. N.K.S. Grefsenlia AS er også et regionalt «Ressurssenter for Huntington sykdom», og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom blant helsepersonell i bydeler og kommuner på Østlandet. Ressurssenteret ble dannet som et resultat av at «Fagnettverket Huntington» fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å styrke kompetansen innen pleie- og omsorg for mennesker berørt av Huntington sykdom. N.K.S. Kløverinstutisjoner ledet dette arbeidet i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser, Landsforeningen for Huntington sykdom og N.K.S. Olaviken. På bakgrunn av dette har det blitt etablert totalt 5 regionale ressurssentre for i Norge.