Alderspsykiatrisk avdeling

Grefsenlia har avtale med Helse Sør-Øst om 16 behandlings­plasser innen alderspsykiatri. Vår målgruppe er pasienter med alders­psykiatriske tilstander som krever døgnbasert behandling på spesialist­helsetjenestenivå. Innleggelse er frivillig og pasienten kan når som helst skrive seg ut.

Grefsenlia_piano
Grefsenlia_spill
Grefsenlia_trening_strikk

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall