Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tillegg til at den pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette betyr at N.K.S. Grefsenlia AS og andre virksomheter skal være mer transparente i hvordan virksomhetene påvirker samfunn, mennesker og miljø.

 

Det er viktig for oss på Grefsenlia at vi er sikre på at virksomheten vår samarbeider med leverandører uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er derfor vi prioriterer samarbeid med ansvarlige leverandører. I tillegg har vi som tiltak å blant annet å stoppe aktiviteter der leverandøren direkte bidrar til alvorlig og hypping menneskerettighetsbrudd. Vi gjennomfører aktsomhetsvurdering av våre leverandører, samt hyppige revisjoner av kontrakter.

 

Tilgang til informasjon

Dersom du har spørsmål som omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr, kan forespørselen sendes til firmapost@grefsenlia.no. Vi vil svare på forespørselen innen rimelig tid og senest innen tre uker etter informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, vil vi svare på forespørselen innen to måneder etter at kravet er mottatt.