Nye besøksregler ved Grefsenlia

Grunnet den alvorlige smittesituasjonen i Oslo, er Grefsenlia inntil videre stengt for besøk innendørs for pårørende til pasientene på Alderspsykiatrisk avdeling.

 

På avdeling Huntington går vi ut med en sterk oppfordring til pårørende om å ikke besøke sine nærstående. Om besøket er nødvendig vil vi legge til rette for dette, men besøket bør begrenses til en eller to faste personer per pasient, og til en gang pr. uke.

 

Det anbefales også at beboerne på Mestringstiltaket unngår å ha besøk til og med 19.januar 2021.