Vi har nå ledig fast stilling 65,7% sykepleier natt

Alderspsykiatrisk avdeling har 16 behandlingsplasser på spesialisthelsetjenestenivå og

rammeavtale med Helse Sør-Øst. Vi kan vise til en gode behandlingsresultater for en

spennende pasientgruppe. Det tverrfaglige teamet består av spesialsykepleiere,

sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiater, psykologer, somatisk lege, ergoterapeut,

fysioterapeut, sosionom og kulturmedarbeider. Pasientene er innlagt på frivillig basis.

Behandlingstiden er 2-6 måneder og målet er at pasientene skal utskrives til eget

hjem.

Avdelingen har to nattvakter, og alderspsykiatrisk avdeling har overordnet ansvar for

og tett samarbeid med de andre avdelingene på natt. Virksomheten har totalt 38

beboere/pasienter.

 

Vi søker deg som:

- Har autorisasjon som sykepleier

- Det er ønskelig med spesialutdanning i psykisk helsearbeid, men ikke et krav

- Har interesse og engasjement for fagfeltet alderspsykiatri

- Evner å ha et godt, tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper

- Er løsningsorientert og har gode kommunikasjonsegenskaper

- Kan takle uforutsigbare situasjoner

- Har grunnleggende ferdigheter innen dokumentasjon og IT

- Oppfyller språkkrav ut fra nasjonale krav

- Personlig egnethet vektlegges

- Politiattest må fremlegges ved tilsetting

 

Vi tilbyr:

-  Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling

-   Faglig kompetanseheving med interne og eksterne kurs og konferanser

-  Trivelige og dyktige kollegaer

-  Ansettelsesvilkår i henhold til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten    VIRKE

- Lønn etter gjeldende overenskomst

- Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk / KLP

- Mulighet til å benytte treningsrom utenom arbeidstiden

- Å være en del av en ideell virksomhet

Andre opplysninger

Covid 19 vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i helhetsvurderingen av kandidatenes egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus under rekrutteringsprosessen. Kandidatene er ikke pliktige til å besvare arbeidsgivers spørsmål knyttet til dette, men dersom man ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus, vil søker bli ansett som uvaksinert

Stillingen er ledig 01.01.2022

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen på telefon 22091510 avdelingsleder Karina F. Pettersen

Søknad med CV sendes elektronisk via e-post til:  firmapost@grefsenlia.no

Søknadsfrist: 01.12.2021

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall