Sommervikar psykolog 100%

N.K.S. Grefsenlia AS har ledig sommervikariat for psykolog i 100 % stilling i perioden 20.06 - 05.08.22. Stillingen er tilknyttet vår alderspsykiatriske avdeling

Alderspsykiatrisk avdeling har 16 behandlingsplasser på spesialisthelsetjenestenivå og

rammeavtale med Helse Sør-Øst. Vi kan vise til gode behandlingsresultater for en

spennende pasientgruppe. Det tverrfaglige teamet består av spesialsykepleiere,

sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiater, psykologer, somatisk lege, ergoterapeut,

fysioterapeut, sosionom og kulturmedarbeider. Pasientene er innlagt på frivillig basis.

Behandlingstiden er 2-6 måneder og målet er at pasientene skal utskrives til eget

hjem. Virksomheten har totalt 38 beboere/pasienter.

 

Vi søker deg som

- Har norsk autorisasjon som psykolog

- Er faglig trygg og genuint interessert i fagfeltet alderspsykiatri

- Gjerne har erfaring innen alderspsykiatri

- Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team

- Er en god kollega, positiv og engasjert

- Er systematisk, strukturert og løsningsorientert

- Har nødvendige ferdigheter innen dokumentasjon og IT

- Oppfyller språkkrav ut fra nasjonale krav

Vi tilbyr

- En arbeidsplass med fokus på høy faglig kvalitet og kompetanse

- Utredning, differensialdiagnostisering og behandling

- Tverrfaglig samarbeid og koordinering

- Pårørende- og nettverksarbeid

- Samarbeid med 1. linjetjenesten

- Trivelige og dyktige kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø

- Å være en del av en ideell virksomhet i stor utvikling

Det legges vekt på klinisk erfaring, evne til å arbeide selvstendig, personlig egnethet og samarbeidsevner.

Lønnsvilkår i henhold til tariffavtale – Spesialisthelsetjenesten Virke.

 

 

Ved spørsmål, kontakt adm.direktør Gry Hall på telefon 22091510

Søknadsfrist: 06. april 2022

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall