Vil du jobbe i en spennende ideell virksomhet i stor utvikling? 

Vi har nå ledig stilling for sykepleier 100%

Avdeling alderspsykiatri ved Grefsenlia tilbyr på oppdrag fra Helse Sør Øst, 16 behandlingsplasser innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjenestenivå.

Behandlingsoppholdet er frivillig, og behandlingslengde differensieres etter behov der gjennomsnittlig behandlingstid er 3 måneder. Vi kan vise til gode behandlingsresultater og målet er at pasientene skal utskrives til eget hjem.

Grefsenlia har et sterkt tverrfaglig team bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiatere, psykologer, somatisk lege, sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeut og kulturmedarbeider.

Virksomheten har totalt 38 beboere/pasienter.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver
• Direkte pasientrettet arbeid, herunder primær-/sekundærkontaktansvar
• Planlegge og iverksette sykepleiefaglig utredning og miljøterapeutisk tilbud
• Medansvar for at enhetens ressurser forvaltes og kvalitet på sykepleien vedlikeholdes og utvikles
• Dokumentasjon med utarbeidelse av tiltaksplaner
• Medikamenthåndtering
• Legevisitt med for og etterarbeid
• Samarbeid med tverrfaglig behandlingsteam
• Samarbeid med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
• Veiledning av nyansatte og studenter
• I tillegg forventes det at alle tar ansvar for oppgaver som fortløpende kan dukke opp i hverdagen

 

Kvalifikasjoner

- Autorisert sykepleier
- Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
- Har grunnleggende ferdigheter innen dokumentasjon og IT

Personlige egenskaper

- Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
- Ansvarsbevisst
- Løsningsorientert
- Fleksibel
- Kan takle uforutsigbare situasjoner
- Personlig egnethet
- Godt humør
- Har interesse og engasjement for fagfeltet alderspsykiatri

 

Vi tilbyr:

Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
- Faglig kompetanseheving med interne og eksterne kurs og konferanser
- Trivelige og dyktige kollegaer
- Ansettelsesvilkår i henhold til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten VIRKE
- Lønn etter gjeldende overenskomst
- Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk (KLP)
- Å være en del av en ideell virksomhet
- Todelt turnus med arbeid hver tredje helg
- Mulighet til å benytte treningsrom utenom arbeidstiden

 

Andre opplysninger

Covid 19 vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i helhetsvurderingen av kandidatenes egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus under rekrutteringsprosessen. Kandidatene er ikke pliktige til å besvare arbeidsgivers spørsmål knyttet til dette, men dersom man ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus, vil søker bli ansett som uvaksinert.

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen på telefon 22091510

Karina Fagerli Pettersen, avdelingsleder

Søknad med CV sendes elektronisk: via e-post til: firmapost@grefsenlia.no

 

 

 

Søknadsfrist: 30.11.2021
Søknader vurderes fortløpende.

 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall