Sykepleier 100%

Avdeling alderspsykiatri ved Grefsenlia tilbyr på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, 16 døgnplasser innen psykisk helsevern, voksne og er en del av behandlingstilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten.

 

Behandlingsoppholdet er frivillig, og behandlingslengde differensieres etter behov med en gjennomsnittlig behandlingstid på 3 måneder.  Vi kan vise til gode behandlingsresultater og målet er at pasientene skal utskrives til eget hjem.

 

Grefsenlia har et sterkt tverrfaglig team bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, psykiatere, psykologer, somatisk lege, sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeut og kulturmedarbeider.

I alderspsykiatrisk avdeling jobber vi aktivt med individuelle behandlingsforløp knyttet opp imot pakkeforløp for psykiske lidelser, voksne. Dette bidrar til å sikre at vi tilbyr behandling av god kvalitet og ivaretar pasientsikkerheten.

Avdelingen har godt innarbeidede rutiner for driftsoppfølging og rapportering.

 

 • Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for helhetlig sykepleie og oppfølging av medisinsk behandling i tråd med behandlingsforløpet
 • Ansvarlig for utarbeidelse av kliniske tiltaksplaner, og at denne til enhver tid er oppdatert i samarbeid med pasientens behandlingsteam
 • Medikamenthåndtering
 • Legevisitt med for og etterarbeid
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Pårørendesamarbeid
 • Veiledning av nyansatte og studenter
 • I tillegg forventes det at alle tar ansvar for oppgaver som fortløpende kan dukke opp i hverdagen

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning i psykiatri er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Har grunnleggende ferdigheter innen dokumentasjon og IT
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert
 • Kan takle uforutsigbare situasjoner
 • Personlig egnethet
 • Godt humør
 • Har interesse og engasjement for fagfeltet alderspsykiatri

 

Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Faglig kompetanseheving med interne og eksterne kurs og konferanser
 • Trivelige og dyktige kollegaer
 • Ansettelsesvilkår i henhold til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten VIRKE
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk (KLP)
 • Å være en del av en ideell virksomhet
 • Todelt turnus med arbeid hver tredje helg
 • Mulighet til å benytte treningsrom utenom arbeidstiden

 

 

Andre opplysninger

Stillingen er ledig fra 1. juni eller etter avtale

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen på telefon 22091510

Mahmut Ersoy, avdelingsleder

Søknad med CV sendes elektronisk: via e-post til: firmapost@grefsenlia.no

 

 

 

Søknadsfrist: 15. mai
Søknader vurderes fortløpende.

 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall