AVDELINGSLEDER

Avdeling alderspsykiatri søker avdelingsleder i 100% fast stilling

Vi søker etter en leder som synes vårt konsept virker interessant, og som vil arbeide i en lederstruktur hvor man legger vekt på samhandling og synergieffekt på tvers av virksomhetens ulike oppdrag.  Vi har faglige ambisjoner og fokus på kvalitet og utvikling.

 

Dette er en spennende stilling for rette person.  Avdelingsleder har personal-, fag- og administrativt ansvar for avdelingens miljøterapeutiske personalressurser, totalt 19 årsverk.

Stillingen rapporterer til adm. direktør og inngår i virksomhetens lederteam.

 

Avdeling alderspsykiatri ved Grefsenlia tilbyr på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, 16 døgnplasser innen psykisk helsevern, voksne og er en del av behandlingstilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten.

 

Behandlingsoppholdet er frivillig, og behandlingslengde differensieres etter behov med en gjennomsnittlig behandlingstid på 3 måneder.  Vi kan vise til gode behandlingsresultater og målet er at pasientene skal utskrives til eget hjem.

 

Grefsenlia har et sterkt tverrfaglig team bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, psykiatere, psykologer, somatisk lege, sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeut og kulturmedarbeider.

I alderspsykiatrisk avdeling jobber vi aktivt med individuelle behandlingsforløp knyttet opp imot pakkeforløp for psykiske lidelser, voksne. Dette bidrar til å sikre at vi tilbyr behandling av god kvalitet og ivaretar pasientsikkerheten.

Avdelingen har godt innarbeidede rutiner for driftsoppfølging og rapportering.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig ansvar for avdelingens drift som inkluderer fag-, budsjett og personalansvar
 • Levere resultater iht. virksomhetens overordnede mål og strategier, avdelingens oppdrag, resultat- og rapporteringskrav
 • Lede og koordinere avdelingen med fokus på godt arbeidsmiljø
 • Samarbeide og koordinere avdelingens aktivitet med andre avdelinger
 • Ansvarlig for implementering og vedlikehold av rutiner og retningslinjer som er relevante for avdelingen
 • Ansvar for å legge til rette for faglige og personlige utviklingsmuligheter innenfor gitte rammer
 • Systematisk kvalitets og pasientsikkerhetsarbeid
 • Andre oppgaver kan tilkomme stillingen i tråd med avdelingens utvikling og behov

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med minimum 2 års relevant klinisk erfaring
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid vil bli vektlagt
 • Ledererfaring vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, og god fremstillingsevne
 • Har grunnleggende ferdigheter innen dokumentasjon og IT
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

 

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Evne til å skape gode prosesser og resultater gjennom å involvere og motivere dine medarbeidere
 • Evner å arbeide systematisk og strukturert
 • Evner å jobbe langsiktig med kontinuerlig forbedring og faglig utvikling
 • Har interesse og engasjement for fagfeltet alderspsykiatri
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidshverdager i en ideell virksomhet
 • Et engasjerende, godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende ledelsesutfordringer med gode utviklingsmuligheter
 • Et kreativt lederteam med lang erfaring og god faglig og administrativ kompetanse
 • Gode samarbeidsforhold på tvers av avdelingene
 • Ansettelsesvilkår i henhold til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Mulighet til å benytte treningsrom utenom arbeidstiden

 

Andre opplysninger

 Stillingen er ledig 1. april 2022, eller etter avtale

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen på telefon 22091510

 

Kontaktperson: Adm. direktør Gry Hall

Søknad med CV sendes elektronisk: via e-post til: firmapost@grefsenlia.no

Søknadsfrist: 23. januar 2022

 

 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr 992018062
Administrerende direktør Gry Hall