Vi har nå fått utbedret feilen og er igjen tilgjengelig på telefon ved alle avdelinger.